Juridiske oplysninger

JORDAHL & PFEIFER
Byggeteknik A/S
Risgardevej 66
DK-9640 Farso

Geschäftsführer: Jens Alsoer

Tel. +45 9863-1900
Email info@jordahl-pfeifer.dk

Indholdsansvarlig:
J&P Bautechnik Vertriebs GmbH
Nobelstrasse 51
12057 Berlin, Tyskland
Geschäftsführer: Michael Pantelmann og Ludwig Endres

Telefon: +49 (0) 030 - 6 82 83 - 02
Telefax: +49 (0) 030 - 6 82 83 - 497
berlin@jp-bautechnik.de

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, Registergericht Berlin, Tyskland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bopæl Berlin, HRB 48448

Databeskyttelse

J&P Bautechnik Vertriebs GmbH erklærer hermed:

Indsamlingen af data sker inden for lovens rammer. Når de besøger vores hjemmeside lagrer vores webserver standardmæssigt navnet på Deres Internetudbyder, fra hvilken webside de har besøgt os, de websider de besøger hos os samt dato og varighed for besøget. Overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne, for alt der angår vor webside og vore virksomheders, sker ih. loven om databeskyttelse for teletjenesten ”TDDSG”, se: Bundesministerium der Justiz. Yderligere informationer finder de under: Virtuelles Datenschutzbüro.

De, i forbindelse med afsendelse af kontaktformularer oplyste personrelaterede oplysninger, bliver udelukkende lagret internt og ikke videregivet til tredjepart (sammenligneligt med faxinformationer). En registrering af besøgende på vor hjemmeside finder ikke sted. Medarbejderne hos J&P Vertriebs GmbH er underlagt tavshedspligt om personrelaterede oplysninger.

J&P Bautechnik Vertriebs GmbH anvender ingen cookies (se definition af cookies nedenfor) på deres hjemmeside, og er ikke juridisk ansvarlig for de af linkede, fremmede hjemmesiders eventuelle tilsendte cookies.

Google-Analytics

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en Google Inc. (”Google”) webanalyse-tjeneste. Google Analytics anvender såkaldte ”Cookies”, der lagres på Deres computer og derved muliggør en analyse af hjemmesidens benyttelse. De, via cookien, fremskaffede informationer om Deres benyttelse af denne hjemmeside (inklusiv Deres IP-adresse) bliver overført til, og lagret på, en Google Server i USA. Google benytter disse informationer til at vurdere Deres benyttelse af hjemmesiden, med henblik på at frembringe rapporter om hjemmesideanvendelsen, og de dermed forbundne tjenesteydelser ved internetanvendelsen. Google kan i givet fald også videregive disse informationer til tredjepart såfremt dette er retsligt foreskrevet, eller såfremt Google har bestilt tredjepart til bearbejdning af disse data. Google vil under ingen omstændigheder anvende Deres IP-adresse i forbindelse med andre data. De kan, i Deres browsers indstillinger, hindre installationen af cookies; vi gør dog opmærksom på, at De i så tilfælde ikke vil kunne udnytte samtlige hjemmesidens funktioner fuldt ud. Gennem anvendelse af denne hjemmeside erklærer De dem indforstået med Googles anvendelse og brugsmåde for nævnte data.